Hållbarhet

I samarbete med våra leverantörer arbetar vi enligt miljö- och kvalitetsmärkningar. Vi erbjuder därför ett stort antal produkter med diverse märkningar. Nedan finner du ett urval av dessa.

Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att de medför mindre miljöpåverkan än andra produkter för samma ändamål. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svanenmärkta produkterna hela tiden tillhör de bästa ur miljösynpunkt.
EU Ecolabel är (tidigare EU-blomman) EU:s officiella miljömärkning och hanteras i Sverige av Miljömärkning Sverige AB. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt.
FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. Denna märkning är giltig tillsammans med licensnummer för respektive varumärke.
Denna symbol sätter vi på en produkt när den av någon anledning saknar en officiell miljömärkning men där vi ändå anser att den, i miljöhänseende, är att föredra framför en annan. Bedömningen är grundad på tillverkarens egna uppgifter och kan t ex förekomma på en produkt som till minst 50%, är tillverkad av återvunnet material.
För att en vara ska märkas med Bra Miljöval måste den uppfylla Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Dessa syftar till att minska användningen av skadliga kemikalier och minska produkternas negativa miljö- och hälsopåverkan.
Blå Ängeln är en tysk märkning som bland annat används på papper och kontorsmaskiner. Kriteriernareglerar bland annat utsläpp, energiförbrukning, ljudnivå,livslängd och säkerhet för användaren.
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Energy Star är en märkning av energieffektiv kontors. utrustning som används inom EU. Märkningen ska hjälpa köparna, vanliga konsumenter, företag och myndigheter, att hitta energisnåla produkter.
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
Rainforest Alliance är en internationell organisation vars målsättning är att skydda ekosystem, människor och djur. De uppmuntrar till ansvarsfullt landutnyttjande i alla led från producent till konsument.
EU-ekologiskt innebär att en vara är framtagen i linje med EU:s förordning för ekologisk produktion. Med detta menas att varan har följt EU:s regler om djurhållning, förädling, import, odling, märkning, marknadsföring samt kontroll. Märket garanterar att minst 95 procent av varans innehåll har producerats ekologiskt.
TCO-märkningen är en internationell kvalitets- och miljömärkning som syftar till att påverka utvecklingen av produkter med användarens och miljöns behov som utgångspunkt. Genom riktlinjerna är TCO-märkningen ett bra hjälpmedel för att välja rätt kontorsutrustning. Den bidrar till bättre kvalitet, mindre strålning, låg energiförbrukning, bättre ergonomi och inomhusklimat mm.
UTZ utbildar bönder för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och en hög och jämn kvalitet på grödorna. Syftet med denna miljömärkning är också att minska påverkan på miljön och minska kostnaderna.