AV & Konferens

AV & Konferensutrusning

På One Office vet vi innebörden av rätt teknik för att skapa den optimala arbetsmiljön. Vare sig det gäller att få kunden att känna sig välkommen i din butik, hålla effektiva videokonferenser på kontoret eller att slippa ”hallå, hör ni mig?” ögonblick så har vi rätt lösning för dig.

Vi inreder nya och befintliga lokaler med allt från besöksskärmar, whiteboardtavlor, ljud, projektorer och dukar. Våra egna montörer ser till att ni slipper allt kablage och att systemen skall fungera som önskat.

Utbildning ingår även när systemen är installerade, så att alla användare skall veta hur allt fungerar.

Mer info: info@oneoffice.se
Ring oss: 08-515 11 890

Rumsbokare

Inga fler dubbelbokade mötesrum eller möten som avbryts. Vi har ett flertal olika alternativ från diverse producenter för rumsbokning. De varierar i både storlek och specifikation, men alla visar tydlig om rummet är ledigt eller upptaget. Man kan boka rum i Microsoft Outlook, genom att ringa in till enheten eller trycka direkt på skärmen utanför rummet. Enhetens standard är grönt och rött ljus som tydligt visar om rummet är upptaget, men på vissa modeller går det även att ställa in en egen färgkodning.

Mer info: info@oneoffice.se
Ring oss: 08-515 11 890