Återvinning

Återvinning

Hållbarhet och miljömedvetenhet ska stå i centrum för dagens företagskultur. Men att återvinna kontorsavfall går utöver bara papper.

Vår återvinning inkluderar allt från aluminiumburkar och wellpapp till defekta skärmar och uttjänta skrivarpatroner. För att underlätta denna process erbjuder vi återvinningsmöbler som kombinerar funktionalitet med en stilren design, vilket gör de enkla att integrera i den moderna kontorsmiljön.

Vi löser även sophanteringen som följer, med hämtning och efterföljande källsortering på allt avfall.

Mer info: info@oneoffice.se
Ring oss: 08-515 11 890

Miljörör

Miljöröret rymmer 190 liter och är ett perfekt alternativ till de plastkärl som ofta används för återvinning. Våra kunder får själva bestämma design på rören vilket gör det enkelt att visa upp ett miljöanpassat kontor.

Mer info: info@oneoffice.se
Ring oss: 08-515 11 890